2 years ago

When:
27 May, 2016

Location:
Abercrombie Building: University of Sydney Business School - Seminar Room 2290

Organised by:
Vietnamese Student Association


Để giữ vững tiếng vang và tiếp tục tổ chức hoạt động nhằm phát triển tối đa đời sống tinh thần cho tất cả các bạn sinh viên Việt Nam tại trường mình, sắp tới đây VSUS sẽ có một buổi họp mặt thường niên, với mục đích bầu ra ban chấp hành (board of committee) cho VSUS, giới thiệu về các Board Members, thông qua constitution của hội và giới thiệu cho tất cả mọi người biết về những dự định cũng như kế hoạch events cho năm tới.

VSUS sẽ chuẩn bị một ít đồ ăn và thức uống nhẹ để các bạn nào vừa học xong sẽ không phải đói meo để chờ đến event phở night nhé. [event này sẽ được chúng mình cập nhật thêm sớm thôi]

AGENDA OF AN INAUGURAL GENERAL MEETING OF VIETNAMESE STUDENTS AT THE UNIVERSITY OF SYDNEY (VSUS)

1. OPENING AND WELCOME
2. APOLOGIES AND LEAVES OF ABSENCE
3. ELECTION OF EXECUTIVES
- Appointment of Returning Officer
- Nominations will be considered and voted on for the following positions:
. President,
. Vice-President,
. Secretary,
. Treasurer,
. 3 x General executive
Nominate via email to info.vsus@gmail.com. Nominations will close at the commencement of the AGM.
4. MOTIONS ON NOTICE:
- CONSTITUTIONAL COMPOSITION & ADOPTION
5. GENERAL BUSINESS
Visions and objectives
Prospective social events for the coming year
6. OTHER BUSINESS
7. DATE OF THE NEXT MEETING:
To be decided at the IGM
8. CLOSE OF MEETING