2 years ago

When:
27 May, 2016

Location:

Organised by:
Vietnamese Student Association


Sau buổi họp ra mắt AGM và ra mắt board chính thức của VSUS 2016, đoàn chúng mình sẽ có 1 buổi liên hoan nho nhỏ nhé!
Lạnh rồi nên đi ăn phở nóng thôi bà con ơi!
Mọi người nhớ mang theo cash nhé (tiền lẻ càng tốt nhưng đừng lẻ đến lẻng kẻng nhé) :3
MỖI BẠN SẼ ĐƯỢC VSUS TẶNG $5, xài lố ráng chịu :3

Địa điểm nhà hàng sẽ được thông báo sau vì VSUS cần biết số lượng người tham gia tăng 2 này để có thể lựa chọn chỗ ăn thích hợp.

So CLICK GOING NOW!