1 year ago

When:
12 August, 2016

Location:
VISUS - Vietnamese International Students at the University of Sydney

Organised by:
Vietnamese Student Association


Mỗi tuần VSUS chúng mình sẽ gặp nhau tại ISL lúc 12h để cùng ăn trưa và trò chuyện.
Các bạn đã đến event BBQ của VSUS vừa qua hãy tới weekly lunch để gặp lại những người bạn mới quen của mình nha.