1 year ago

When:
19 August, 2016

Location:
VISUS - Vietnamese International Students at the University of Sydney

Organised by:
Vietnamese Student Association


Alo alo như thường lệ thứ 6 tuần này ngày 19/8 chúng ta vẫn sẽ gặp nhau để cùng ăn trưa tại ISL nhé. Nếu có căng thẳng trong việc học thì hãy đến với gia đình ViSUS để giải tỏa thôi nào :)