1 year ago

When:
20 November, 2016

Location:
La Perouse Beach

Organised by:
Vietnamese Student Association


Mọi người thi có tốt không ? Sau exam ViSUS sẽ tổ chức một buổi picnic để mọi người gặp lại sau những chuỗi ngày học thi căng thẳng. Và có lẽ đó cũng là ngày chúng ta tạm biệt nhau cho những dự định của bản thân sắp tới :)) Đó có thể là về Việt Nam ăn Tết, du lịch vòng quanh thế giới hoặc ở lại Sydney tiếp tục cuộc sống của một du học sinh.

Thời gian : từ 10h-14h ngày 20 tháng 11, 2016.
Địa điểm : La Perouse Beach
Free entry :)