2 years ago

When:
22 April, 2016

Location:
George Building Level 2, Swinburne Uni, Hawthorn Campus

Organised by:
Vietnamese International Students


You want information about TR/PR?
You want to have your CV checked?
You want to have more info on what you need to stay and live in Australia?
Come to our free Migration Seminar in Level 2 George Building, Swinburne Uni, Hawthorn Campus on 22 April to find out more information :). Free food and drink will be provided :D

Bạn muốn có thông tin về TR hoặc PR?
Bạn có CV và cần kiểm tra?
Bạn muốn biết thêm thông tin về những điều bạn cần để ở lại và sinh sống tại úc?
Hãy đến tham dự buổi hội thảo miễn phí về định cư và làm việc ở Úc tại Lầu 2 George Building, Swinburne Uni, Hawthorn Campus vào ngày 22/4 để tìm kiếm thêm thông tin nhé :D. Đồ ăn và thức uống sẽ được phục vụ trong quá trình tham dự.
Những phần quà hấp dẫn đang chờ đón các bạn :D