2 years ago

When:
13 August, 2016

Location:
Pioneer Park

Organised by:
Overseas Vietnamese (MOV)


Welcoming BBQ là buổi BBQ thường niên của Macquarie Oversea Vietnamese (MOV). Nhằm mục đích cho các bạn du học sinh mới và cũ gặp nhau, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm hữu ích cho một học kì thành công!
-

Mọi người cùng dẫn bạn bè tới tham gia nào !!!!!1
Free food and drink!!
Saturday 13th August 2016
Location: Pioneer Park - near Woolworth Marsfield
Có bus 545 ngay trước cổng, bus M54 thì đi bộ 5p!
Từ Macquarie Univeristy station là 10 phút đi bộ.
SĐT liên lạc: 0412 542 948- Dũng
0424 288 495-Tú