1 year ago

When:
26 August, 2016

Location:
Social Science 132

Organised by:
Vietnamese Students Association


Mỗi thứ 6 hàng tuần LAVISA chúng mình sẽ tổ một buổi gặp mặt để giao lưu và kết bạn giữa những bạn sinh viên Việt Nam tại La Trobe.
Đến với LAVISA Weekly Meeting, các bạn sẽ có cơ hội để làm quen và kết bạn với những bạn sinh viên khác để trao đổi thông tin cũng như chia sẻ kinh nghiệm về cuộc sống tại La Trobe University, cách để lấy PR định cư Úc, hoặc tìm kiếm cơ hội việc làm.
Bên cạnh đó các bạn còn có thể tham gia các trò chơi chung với nhau để dành về những phần quà hấp dẫn như Wireless mouse, mini bag, watch từ nhà tài trợ IDP.
Địa điểm tham gia: Social Science building - Room 132 (SS-132)
Riêng những bạn nào vẫn chưa biết [ss-132] ở đâu thì các bạn có thể đến Main Library ở Agora. LAVISA nhóm mình sẽ trực tại đó và hướng dẫn các bạn vào phòng.
Khi đến nơi các bạn có thể liên lạc trực tiếp qua số điện thoại sau:
*Tài: 0420231361
*Châu: 0481123489