2 years ago

When:
22 October, 2015

Location:
LAVISA

Organised by:
Vietnamese Students Association


Free Information Session

Migrating under the category of General Skilled Migration for permanent residency is no longer a certainty.

Applicants have to make an Expression of Interest before being invited to lodge a visa for migration.

Such a dramatic change in migration was introduced on 1 July 2015
Fortunately students could make application for permanent residency under the pre 1 July 2016 law before being compelled to make an Expression of Interest and wait to see if they are invited to lodge a visa for migration.

What does this all mean?

How does it affect students graduating in December?

Come and listen to David Bongiorno, lawyer and registered migration agent (MARN: 0638473), provide a free information seminar on these matters.

All who come will be entitled to a free consultation with David Bongiorno in the weeks following the session.

Time: 5:30pm 22/10/2015
Place: SS132


Như các bạn đã biết, luật di trú thay đổi nhanh và nhiều đến nỗi những thông tin tuyên truyền cho sinh viên trong thời gian trước đó đã không còn đáng tin cậy. Đặc biệt bắt đầu từ giữa năm nay, chính phủ Úc đã đưa ra một số thay đổi đáng kể và hoàn toàn mới so với các điều luật hiện hành từ những năm trước.

Bởi lẽ đó cho nên LAVISA cùng với ông David Bongiorno là một luật sư nhiều năm kinh nghiệm chuyên về luật di trú sẽ tổ chức buổi hội thảo cung cấp những thông tin cơ bản, chính xác và cập nhật nhất về luật di trú đến với toàn thể sinh viên chúng ta.

Đến với buổi hội thảo, bạn không chỉ lắng nghe những thông tin bổ ích từ luật sư mà còn là cơ hội để bạn đặt những câu hỏi, những thắc mắc liên quan về luật di trú. Đặc biệt, tất cả những sinh viên tham dự buổi hội thảo sẽ được 1 cuộc hẹn tư vấn miễn phí với ông David Bongiorno sau hội thảo.