1 year ago

When:
5 February, 2017

Location:
Henbant

Organised by:
Permaculture Association


How about a regular North Wales Permaculture meetup? Perhaps every other month, rotating around different people's sites, an opportunity to share ideas, skills and a bite to eat.

Yr ydym eisiau byw mewn paradwys o baramaethu, cymuned eang o bobl yn rhannu gweledigaeth a chelfi Paramaeth. Mae na nifer o unigolion gret yng Ngogledd Cymru yn darganfod gwahanol agweddau'r symudiad ond mae cyfleuon i ddod at ein gilydd fel cymuned yn brin.

Beth am gynnal cyfarfod rheolaidd Paramaethu Gogledd Cymru? Efallai bob yn ail mis, yn mynd o amgylch gwahanol safleoedd, gyda chyfle i rannu sgiliau, syniadau a rhywbeth i fwyta?

P'un ai yr ydych yn cymeryd rhan ar lefel ddwys, neu yn eithaf newydd iddi, hoffwn eich gwahodd i gyfarfod cychwynnol ar dydd Sul, y 5ed o Chwefror.

Os fedrwch, dowch ag ychydig o fwyd i rannu (ond peidiwch a theimlo bod rhaid). Dowch a esgidiau a dillad addas (dibynnol ar y tywydd) os hoffech fynd ar daith o amgylch y gwahanol brosiectau yn Hen Bant, yn enwedig os yr ydych eisiau helpu allan efo unrhyw weithgaredd a fydd yn digwydd ar y diwrnod.

Mi fydd y diwrnod i gyd yn addas i'r teulu oll, a mae croeso cynnes i blant a babis hefyd!We want to live in a Permaculture Eden, a wider comunity of people sharing the tools and vision of Permaculture. There are a lot of great folks in North Wales exploring aspects of Permaculture but opportunities to get together as a community are rare.

How about a regular North Wales Permaculture meetup? Perhaps every other month, rotating around different people's sites, an opportunity to share ideas, skills and a bite to eat.

Whether you are deeply into Permaculture or would like to know more about it, we would love to you to come along to an initial gathering on Sunday 5th Febuary.

If you can, please bring some food to share (but don't feel any pressure to). Please also bring some boots and clothes appropriate to the weather if you'd like to go on a tour of the projects at Hen Bant and/or if you fancy helping out with a small project that we will find for the day.

It'll be family friendly, childen and small ones are welcome too.

We don't actually have lots of space at Henbant if the weather is bad, but the problem is the solution! Please come, lets live somewhere amaizing!

(I've recreated this event as a public one.)